EP V7 Elektronsko poslovanje u praksi - Elektronski rezervacioni sistemi

EP V7 Elektronsko poslovanje u praksi - Elektronski rezervacioni sistemi

Podsećanje na merchant model elektronskog poslovanja. Hotelski rezervacioni sistemi. Principi rada booking.com sistema. Tehnike za konverziju poseta u prodaju. Kolaborativno filtriranje. Principi rada airbnb.com sistema. Informacioni sistemi za prodaju usluga avio prevoza.

Snimljeno 15.1.2016 u učionici 403

Toggle menu

Powerpoint prezentacija

Download

Pitanja za kolokvijum i pismeni deo ispita

Download