EP V4 Elektronsko poslovanje u praksi - Alati za komunikaciju i kolaboraciju

EP V4 Elektronsko poslovanje u praksi - Alati za komunikaciju i kolaboraciju

Integrisani email servisi. Messaging alati. Kolaborativni rad na dokumentima.

Snimljeno 26.11.2015 u uńćionici 402

Toggle menu

Powerpoint prezentacija

Download

Pitanja za kolokvijum i pismeni deo ispita

Download