EP V0 Uvod u rad na predmetu

Uvod u rad na vežbanjima na predmetu Elektronsko poslovanje

Prezentacija sadržaja i metodologije rada na vežbanjima na predmetu Elektronsko poslovanje, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, studijski profil Inžinjerski menadžment.

Snimljeno 19.10.2015 u učionici 402

Toggle menu

Powerpoint prezentacija

Download