HTML V2. Rad sa HTML listama. Postavljanje linkova i slika

Rad sa HTML listama. Postavljanje linkova i slika

Druga nedelja vežbanja iz oblasti HTML, predmet OIKT. Uređene i neuređene liste. Ugnježdavanje listi. HTML linkovi. Linkovi sa adresom elektronske pošte. Prikazivanje slika u HTML dokumentu. Atributi slika.

Vežbe na računaru: 16:07 Kreiranje jednostavne HTML liste; 26:21 Kreiranje ugnježdene HTML liste; 46:15 Umetanje slike na web strani i njeno linkovanje.

Snimljeno 16.11.2015 u učionici 403

Toggle menu

Prikaz rada na ekranu

Kreiranje jednostavne HTML liste. Kreiranje ugnježdene HTML liste. Umetanje slike na web strani i njeno linkovanje.