DB V1. Osnovi baza podataka i uvod u rad sa programom Microsoft Access

Osnovi baza podataka i uvod u rad sa programom Microsoft Access

Prva nedelja vežbanja iz oblasti DB, predmet OIKT. Šta su baze podataka. Microsoft Access RDBMS. Objekti Access RDBMS. View i Design režimi rada sa objektima. Dizajn tabele. Ključevi. Najčešće korišćeni tipovi podataka. Sortiranje podataka.

Snimljeno 14.12.2015 u učionici 403

Toggle menu