DB V2. Relacije i rad sa upitima u programu Microsoft Access

Relacije i rad sa upitima u programu Microsoft Access

Druga nedelja vežbanja iz oblasti DB, predmet OIKT. Zašto se podaci čuvaju u više tabela? Tipovi relacija. Šta su upiti? Dizajniranje i izvršavanje upita. Definisanje kriterijuma. Korišćenje džoker karaktera za definisanje kriterijuma.

Snimljeno 21.12.2015 u učionici 403

Toggle menu