HTML V1. Uvod u HTML i formatiranje teksta

Uvod u HTML i formatiranje teksta

Prva nedelja vežbanja iz oblasti HTML, predmet OIKT. Osnovi funkcionisanja WWW. Uvod u HTML. Šta su tagovi i koji su osnovni principi za njihovo navođenje? Osnovna struktura HTML dokumenta. Formatiranje teksta.

Snimljeno 9.11.2015 u učionici 403

Toggle menu

Prikaz rada na ekranu

Kreiranje HTML dokumenta. Česte greške u navođenju tagova sa atributima. Naslov web strane. Meta tag. Ispisivanje teksta. Naslovi. Pasusi. Prekid ispisa u tekućem redu i prelazak u novi red.