HTML V2. Rad sa HTML tabelama

Rad sa HTML tabelama

Treća nedelja vežbanja iz oblasti HTML, predmet OIKT. Regularne tabele. Definisanje atributa tabela. Tabele sa spojenim ćelijama.

Vežbe na računaru: 20:55. Kreiranje jednostavne tabele sa tri vrste i dve kolone; 32:48. Definisanje atributa tabele; 49:05. Kreiranje tabele sa obuhvacenim vrstama i kolonama.

Snimljeno 23.11.2015 u učionici 403

Toggle menu

Prikaz rada na ekranu

Kreiranje jednostavne tabele sa tri vrste i dve kolone. Definisanje atributa tabele. Kreiranje tabele sa obuhvacenim vrstama i kolonama.