Koд

Шифра

Назив предмета

 

 

 

6301

Б.5.1-О.19

Механика 4 - Теорија осцилација

     

Предмети изборног блока 4

6302

Б.5.2-И.4-1

Основе конструисања

6303

Б.5.2-И.4-2

 Инжењерска статистика

6304

Б.5.2-И.4-3

 Производни системи

6305

Б.5.2-И.4-4

Мехатроника

6306

Б.5.2-И.4-5

Примењена термодинамика и механика флуида

     

Предмети изборног блока 5

6307

Б.5.3-И.5-1

 CAD геометријско моделирање

6308

Б.5.3-И.5-2

 CAD технологије

6309

Б.5.3-И.5-3

Рачунарски подржано геометријско моделирање

6310

Б.5.3-И.5-4

Рачунарски подржана анализа и пројектовање система управљања

6311

Б.5.3-И.5-5

 Пројектовање енергетских система и елемената применом рачунара

     

Предмети изборног блока 6

6312

Б.5.4-И.6-1

 Преносници снаге

6313

Б.5.4-И.6-2

 Техничка логистика

6314

Б.5.4-И.6-3

 Базе података

6315

Б.5.4-И.6-4

 Производна средства

6316

Б.5.4-И.6-5

Оптички елементи у мехатроници

6317

Б.5.4-И.6-6

 Хидропнеумататски елементи у мехатроници

6318

Б.5.4-И.6-7

 Основе турбомашина

     

Предмети изборног блока 7

6319

Б.5.5-И.7-1

 Трибологија

6320

Б.5.5-И.7-2

 Основе саобраћаја и транспорта

6321

Б.5.5-И.7-3

 Објектно оријентисано програмирање

6322

Б.5.5-И.7-4

 Алати и прибори

6323

Б.5.5-И.7-5

 Интегрисани системи менаџмента

6324

Б.5.5-И.7-6

 Индустријска аутоматика

6325

Б.5.5-И.7-7

 Топлотна постројењa

     

6326

Б.6.1-О.20

Нумеричка математика и програмирање

 

 

 

Предмети изборног блока 8

6327

Б.6.2-И.8-1

Мерна техника

6328

Б.6.2-И.8-2

 Мерење и контрола

6329

Б.6.2-И.8-3

 Струјно-техничка мерењa

     

Предмети изборног блока 9

6330

Б.6.3-И.9-1

Заварене машинске конструкције

6331

Б.6.3-И.9-2

Погонски системи

6332

Б.6.3-И.9-3

 Примена МКЕ

6333

Б.6.3-И.9-4

 Аутоматизација производње

6334

Б.6.3-И.9-5

 Електромеханички и електронски елементи у мехатроници

6335

Б.6.3-И.9-6

 Електричне машине

6336

Б.6.3-И.9-7

 Термодинамичке основе мотора са унутрашњим сагоревањем

6337

Б.6.3-И.9-8

 Основе процесне технике

6338

Б.6.3-И.9-9

Компресори и вентилатори

 

 

 

Предмети изборног блока 10

6339

Б.6.4-И.10-1

Техничка дијагностика

6340

Б.6.4-И.10-2

 Транспортни токови

6341

Б.6.4-И.10-3

 Планирање технолошких процеса

6342

Б.6.4-И.10-4

Безбедносни инжењеринг

6343

Б.6.4-И.10-5

 Избор материјала

6344

Б.6.4-И.10-6

Хидраулички и пнеуматски системи управљања

6345

Б.6.4-И.10-7

 Флексибилни производни системи

6346

Б.6.4-И.10-8

 Цевни водови

6347

Б.6.4-И.10-9

 Конструисање процесних апарата и уређаја

6348

Б.6.4-И.10-10

 Комунална хидротехника и наводњавање

     

Предмети изборног блока 11

6349

Б.6.5-И.11-1

Виртуелно конструисање

6350

Б.6.5-И.11-2

Системи непрекидног транспорта

6351

Б.6.5-И.11-3

 Увод у менаџмент

6352

Б.6.5-И.11-4

Пословни информациони системи

6353

Б.6.5-И.11-5

 Обрада резањем

6354

Б.6.5-И.11-6

 Механизми и машине

6355

Б.6.5-И.11-7

Обновљиви извори енергије

6356

Б.6.5-И.11-8

 Механичке и хидромеханичке операције

6357

Б.6.5-И.11-9

 Хидромашинска опрема