Савремене енергетске технологије

Основне информације

Код предмета 2710
Шифра предмета M.1.1-OM.EНМ-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Оспособљавања студената за: системско изучавање модерних енергетских технологија, сагледавање општих интереса и оправданости модерних енергетскиx технологија. Такође ће студенти моћи да увиде значај примене модерних енергетских технологија у индустрији са аспеката: повећања енергетске ефикасности, сигурности у снабдевању, еколошких, економских и социолошких услова.
Исход предмета Стечена знања ће омогућити разумевање оправданости увођења модерних енергетских технологија у индустријска предузећа, као и њихов утицај на укупне трошкове производње, околину и укупни просперитет предузећа и друштва.
Број часова наставе 30 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Савремене енергетске технологије277.1 KB


Литература

Аутор Назив Издање
  Europan Comission Integrated Pollution Prevent and Control EU 2003.
U.S. Department of Energy Washington A Market Assessment, Prepared for: Energy Efficiency and Renewable Energy U.S. Department of Energy Washington, 2003.
  CHP Club The Managers Guide to Combined Heat and Power Systems Crown 2000.
Хаџиефендић Ш., Лекић А., Кулић Е. Когенерација и новије технологије у производњи електричне енергије Сарајево 2003.
Бенишек М. Хидрауличне турбине Машински факултет Београд, 1998.
Ристић Б., Миленковић Д. Мале Хидроелектране-Водне турбине Научна књига, Београд, 1996.
Fingersh L., Hand M., Laxson A. Wind turbine designe cost and scaling model Technical report, National Renewable Energy Laboratory, 2006.


Наставни материјали