Код

Шифра

Назив предмета

     

1325

O.5.1-О.17

Моделирање инжењерских система

1326

O.5.2-О.18

Предузетништво

1327

O.5.3-О.19

Интегрисани системи менаџмента

1328

O.5.4-О.20

Електронско пословање

1329

O.5.5-О.21

Пословна етика и међународне интеграције

1330

O.6.3-О.22

Стратегијски менаџмент

1331

О.6.4-О.23

Пословно право

1332

О.6.5-СП.1

Стручна пракса Б

     

Предмети изборнoг блока  5

1333

O.6.1-И.5-1

Енергетика

1334

O.6.1-И.5-2

Техничка логистика

1335

O.6.1-И.5-3

Пројектовање

1336

O.6.1-И.5-4

Производни процеси

1337

O.6.1-И.5-5

Саобраћај и транспорт

     

Предмети изборног блока   6

1351

O.6.2-И.6-1

Енергетика

1352

O.6.2-И.6-2

Техничка логистика

1353

O.6.2-И.6-3

Пројектовање

1354

O.6.2-И.6-4

Производни процеси

1355

O.6.2-И.6-5

Саобраћај и транспорт