Код

Шифра

Назив предмета

     

1338

О.7.1-О.24

Мониторинг и управљање процесима

1339

О.7.5-О.25

Управљање инвестицијама

     

Предмети изборног блока  7

1340

О.7.2-И.7-1

Енергетски менаџмент

1341

О.7.2-И.7-2

Менаџмент у логистици

1342

О.7.2-И.7-3

Пројект менаџмент

1343

О.7.2-И.7-4

Индустријски менаџмент

1344

О.7.2-И.7-5

Менаџмент у саобраћају и транспорту

     

1345

О.8.3-О.26

Управљање ризиком

     

Предмети изборног блока   8

1356

О.7.3-И.8-1

Енергетски менаџмент

1357

О.7.3-И.8-2

Менаџмент у логистици

1358

О.7.3-И.8-3

Пројект менаџмент

1359

О.7.3-И.8-4

Индустријски менаџмент

1360

О.7.3-И.8-5

Менаџмент у саобраћају и транспорту

     

Предмети изборног блока  9

1361

О.7.4-И.9-1

Енергетски менаџмент

1362

О.7.4-И.9-2

Менаџмент у логистици

1363

О.7.4-И.9-3

Пројект менаџмент

1364

О.7.4-И.9-4

Индустријски менаџмент

1365

О.7.4-И.9-5

Менаџмент у саобраћају и транспорту

     

Предмет изборног блока 10

1346

О.8.1-И.10-1

Менџмент технолошким развојем

1347

О.8.1-И.10-2

Европске пословне стратегије

     

Предмет изборног блока 11

1348

О.8.2-И.11-1

Инжењерски менџмент у банкарству и осигурању

1349

О.8.2-И.11-2

Системи управљања заштитом животне средине

     

1350

О.8.4-ЗД.1

Завршни (дипломски) рад