Код

Шифра

Назив предмета

     

1313

O.3.1- О.9

Савремени технички системи

1314

O.3.2-О.10

Економика предузећа

1315

O.3.3-О.11

Маркетинг

1316

O.3.4-О.12

Савремене пословне комуникације

     

Предмет изборног блока 3

1317

O.3.5-И.3-1

Енглески језик 3

1318

O.3.5-И.3-2

Немачки језик 3

     

1319

O.4.1-О.13

Производни и услужни системи

1320

O.4.2-О.14

Ефективност система

1321

O.4.3-О.15

Финансијско пословање

1322

O.4.4-О.16

Менаџмент људских ресурса

 

 

 

Предмет изборног блока 4

1323

O.4.5-И.4-1

Енглески језик 4

1324

O.4.5-И.4-2

Немачки језик 4