Књига сарадника - Трифуновић Б. Милан

Име, средње слово, презиме

Милан Б. Трифуновић 

Звање

Асистент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2006.

Ужа научна односно уметничка област

Производни системи и технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2010.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Докторат

Специјализација

Магистратура

Диплома

2003.

Машински факултет у Нишу

Производно машинство

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Основе информационо­комуникационих технологија

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

2.

Производне технологије

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

3.

Базе података

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.36

4.

Планирање технолошких процеса

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.75

5.

Програмирање НУМА

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.23

6.

Информационе технологије 1

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

1.00

7.

Информационе технологије 2

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

3.00

8.

Производни и услужни системи

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

1.50

9.

Производни процеси

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.40

10.

Пројектовање технолошких система

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

1.50

11.

Производња медицинских помагала

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

0.50

12.

CAPP-CAM системи

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

0.40