Међународни пројектни менаџмент

Основне информације

Код предмета 2740
Шифра предмета M.1.1-ОМ.ППМ-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама, стратегијама међународног пројектног менаџмента и способности самосталног креативног реаговања у променљивим условима пројектног окружења.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да се самостално укључе у процесе управљања међународним пројектима и биће оспособљени за самосталну процену свих релевантих фактора који могу да утичу на успех пројекта.
Број часова наставе 30 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Међународни пројектни менаџмент319.91 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Duncan W. R. А guide to the project management body of knowledge Project Management Institute Four Campus Boulevard Newtown Square, PA 19073-3299 USA.


Наставни материјали