Међународни маркетинг производа и услуга

Основне информације

Код предмета 2746
Шифра предмета M.1.3-ИМ.ППМ-1-3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама, стратегијама међународног маркетинга и способности самосталног креативног креирања бренда у условима експанзије малих и средњих предузећа.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да се самостално укључе у процесе одлучивања приликом креирања међународне маркетиншке кампање и биће оспособљени за самосталну процену свих релевантих фактора који могу да утичу на брендирање производа.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfМеђународни маркетинг производа и услуга329.13 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Diller S., Shedroff N., Rhea D., Making Meaning: How Successful Businesses Deliver Meaningful Customer Experiences New Riders, Berkeley, CA, 2006.
Kunde J. Unique Now... or Never: the Brand Is the Company Driver in the New Value Economy Financial Times/Prentice Hall. London, 2002.
Richardson P. S., Dick A. S., Jain A. K., Extrinsic and Intrinsic Cue Effects on Perceptions of Store Brand Quality  


Наставни материјали