Алати и технологије у развоју производа

Основне информације

Код предмета 7301
Шифра предмета MK.1.1-О.1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Програм предмета обучава студенте различитим врстама СА технологија у процесу развоја производа. Циљ програма је да студенти самостално овладају употребом СА рачунарских технологија (САD, CAM, CAE, RP, VR) у процесу развоја производа.
Исход предмета Студенти стичу практична знање овладавања компјутерским алатима, којим могу да успешно раде у тиму на развоју производа. То је домен моделирања производа, визуелизације, симулације - напонско-деформационе анализе, оптимизације конструкције.
Број часова наставе 45 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Алати и технологије у развоју производа122.41 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Mилтeнoвић В. Рaзвoj прoизвoдa Унивeрзитeт у Нишу - Maшински фaкултeт, Ниш, 2003. с.200.
Lindemnn U. Methodische Entwicklung technischer Produkte Springer Verlag, Munchen, 2005.
Kojić M., Slavković R., Živković M., Grujović N. Metod konačnih elemenata I – Linearna analiza Mašinski fakultet, Kragujevac, 1998.
Zienkiewicz, O., Taylor, R., Zhu, J. Z. The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals, 7 edition Butterworth-Heinemann; Oxford, 2013.
Huei-Huang L. Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 14 SDC Publications, 2012.


Наставни материјали