Енергетски менаџмент у индустрији

Основне информације

Код предмета 2714
Шифра предмета M.1.3-ИM.EНМ-1-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са менаџерским, техничким, еколошким и економским аспектима функционисањаенергетских система у индустрији и концептом енергетског менаџмента у индустрији.
Исход предмета Ниво знања који студента оспособљава за: (1) имплементацију, побољшање и одржавање индустријских системаенергетског менаџмента, (2) индентификацију мера енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извораенергије у индустрији и процену ефеката њихове имплементације и (3) извођење енергетских аудита уиндустрији.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Енергетски менаџмент у индустрији331.96 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Morvay, Z. K., Gvozdenac, D. D Applied Industrial Energy and Environmental Management

JohnWiley &

Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester,West Sussex, United Kingdom, 2008.Наставни материјали