Koд

Шифра

Назив предмета

 

 

 

6101

Б.1.1-О.1

Математика 1

6102

Б.1.2-О.2

Механика 1 - Статика

6103

Б.1.3-О.3

Физика

6104

Б.1.4-О.4

Основе информационо­комуникационих технологија

6105

Б.1.5-О.5

Социологија културе и морала

6106

Б.2.1-О.6

Математика 2

6107

Б.2.2-О.7

Електротехника са електроником

6108

Б.2.3-О.8

Отпорност материјала

6109

Б.2.4-О.9

Технички материјали

6110

Б.2.5-О.10

Инжењерска графика