Koд

Шифра

Назив предмета

 

 

 

6401

Б.7.1-О.21

Управљање системима

6402

Б.7.2-О.22

Професионална етика инжењера

6403

Б.7.3-О.23

Стручна пракса Б

     

Предмети изборног блока 12

6404

Б.7.4-И.12-1

Основе развоја производа

6405

Б.7.4-И.12-2

Логистика предузећа

6406

Б.7.4-И.12-3

Металне конструкције

6407

Б.7.4-И.12-4

Индустријски менаџмент

6408

Б.7.4-И.12-5

Технологија рециклаже

6409

Б.7.4-И.12-6

Пројектовање информационих система

6410

Б.7.4-И.12-7

Механички функционални елементи

6411

Б.7.4-И.12-8

Пројектовање механизама

6412

Б.7.4-И.12-9

Котлови

6413

Б.7.4-И.12-10

Индустријске пећи

6414

Б.7.4-И.12-11

  Радне карактеристике и регулација турбомашина

     

Предмети изборног блока 13

6415

Б.7.5-И.13-1

 Технологија заваривања

6416

Б.7.5-И.13-2

Одржавање машинских система и транспортних средстава

6417

Б.7.5-И.13-3

 Паковање и палетизација

6418

Б.7.5-И.13-4

 Одржавање техничких система

6419

Б.7.5-И.13-5

Електронско пословање

6420

Б.7.5-И.13-6

Инжењерска метрологија

6421

Б.7.5-И.13-7

Основе моделирања мехатроничких система

6422

Б.7.5-И.13-8

 Грејање

6423

Б.7.5-И.13-9

Заштита животне средине и одрживи развој

6424

Б.7.5-И.13-10

 Елементи уљне хидраулике и пнеуматике

     

Предмети изборног блока 14

6425

Б.7.6-И.14-1

Поузданост машинских система

6426

Б.7.6-И.14-2

Друмска возила

6427

Б.7.6-И.14-3

Складишна техника

6428

Б.7.6-И.14-4

Машине прекидног транспорта

6429

Б.7.6-И.14-5

Реверзни инжењеринг

6430

Б.7.6-И.14-6

Технологије пластичног деформисања

6431

Б.7.6-И.14-7

Компоненте технолошких система

6432

Б.7.6-И.14-8

Програмске и рачунарске апликације

6433

Б.7.6-И.14-9

Моделирање и идентификација објеката и процеса

6434

Б.7.6-И.14-10

Техника хлађења

6435

Б.7.6-И.14-11

Топлотне операције и апарати

6436

Б.7.6-И.14-12

Хидропреносници снаге

     

Предмети изборног блока 15

6437

Б.8.1-И.15-1

Пројектовање железничких возила

6438

Б.8.1-И.15-2

Пројектовање софтвера

6439

Б.8.1-И.15-3

Организација и технологија друмског саобраћаја

6440

Б.8.1-И.15-4

Транспортне мреже

6441

Б.8.1-И.15-5

Пројектовање мобилних машина

6442

Б.8.1-И.15-6

Основе биомедицинског инжењеринга

6443

Б.8.1-И.15-7

Технологија монтаже

6444

Б.8.1-И.15-8

Технологија обраде резањем

6445

Б.8.1-И.15-9

Развој елемената мехатроничких система

6446

Б.8.1-И.15-10

Топлотне турбомашине

6447

Б.8.1-И.15-11

Дифузионе операције и апарати

6448

Б.8.1-И.15-12

Хидрауличне машине

     

Предмети изборног блока 16

6449

Б.8.2-И.16-1

Пројектовање друмских возила

6450

Б.8.2-И.16-2

Пројектовање машинских система

6451

Б.8.2-И.16-3

Ваздухопловна превозна средства

6452

Б.8.2-И.16-4

Урбани транспорт и логистика

6453

Б.8.2-И.16-5

Ергономија и индустријски дизајн

6454

Б.8.2-И.16-6

Програмирање НУМА

6455

Б.8.2-И.16-7

Производ за Six Sigma

6456

Б.8.2-И.16-8

Поступци израде мехатроничких елемената

6457

Б.8.2-И.16-9

Гасна техника

6458

Б.8.2-И.16-10

Третман отпадних вода

6459

Б.8.2-И.16-11

 Прорачунска динамика флуида

     

Предмети изборног блока 17

6460

Б.8.3-И.17-1

Квалитет машинских система

6461

Б.8.3-И.17-2

Квалитет заварених конструкција

6462

Б.8.3-И.17-3

Шинска возила

6463

Б.8.3-И.17-4

Интермодални транспорт

6464

Б.8.3-И.17-5

Структурна анализа конструкција

6465

Б.8.3-И.17-6

Адитивне технологије

6466

Б.8.3-И.17-7

Неконвенционалне обраде

6467

Б.8.3-И.17-8

Планирање и анализа експеримента

6468

Б.8.3-И.17-9

Неуро и фази моделирање и управљање

6469

Б.8.3-И.17-10

Интелигентно управљање

6470

Б.8.3-И.17-11

Термоенергетска постројења

6471

Б.8.3-И.17-12

Сушаре

6472

Б.8.3-И.17-13

 Хидроенергетска постројења

6474

Б.7.3-О.23

Стручна пракса Б 2

     

6473

Б.8.4-О.24

Завршни (дипломски)  рад