Код предмета

6468

Шифра предмета

Б.8.3-И.17-9

Година/Семестар

IV/8

ЕСПБ

5

Циљ предмета

Упознавање студената са основама рачунарске интелигенције и посебно фази логиком, неуронским мрежама и генетским алгоритмима, као и њиховом применом у решавању сложених проблема моделирања и управљања који се не могу ефикасно третирати конвенционалним техникама.

Исход предмета

Стицање основних вештина у примени рачунарске интелигенције код моделирања и пројектовања управљања за интелигентне мехатроничке системе, са посебним освртом на ефикасно коришћење рачунарских алата применљивих за решавање таквих задатака.

Број часова наставе

30 предавања, 30  вежбања