Koд

Шифра

Назив предмета

 

 

 

6201

Б.3.1-О.11

Механика 2 -Кинематика

     

Предмети изборног блока 1

6202

Б.3.2-И.1-1

 Енглески језик 1

6203

Б.3.2-И.1-2

 Немачки  језик 1

6204

Б.3.2-И.1-3

 Руски језик 1

     

6205

Б.3.3-О.12

Машински елементи 1

6206

Б.3.4-О.13

Математика 3

6207

Б.3.5-О.14

Производне технологије

 

 

 

Предмети изборног блока 2

6208

Б.3.6-И.2-1

 Основе инжењерског менаџмента

6209

Б.3.6-И.2-2

 Инжењерска економија

     

Предмети изборног блока 3

6210

Б.4.1-И.3-1

Енглески језик 2

6211

Б.4.1-И.3-2

Немачки  језик 2

6212

Б.4.1-И.3-3

Руски језик 2

     

6213

Б.4.2-О.15

Механика 3 – Динамика

6214

Б.4.3-О.16

Термодинамика

6215

Б.4.4-О.17

Машински елементи 2

6216

Б.4.5-О.18

Механика флуида