Књига наставника - Ђорђевић Б. Драгољуб

Име, средње слово, презиме

Драгољуб Б. Ђорђевић

Звање

Редовни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1977.

Ужа научна односно уметничка област

Социологија

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1994.

Машински факултет у Нишу

Социологија

Докторат

1983.

Филозофски факултет у Нишу

Социологија – Социологија религије

Специјализација

Магистратура

1979.

Филозофски у Нишу

Социологија

Диплома

1976.

Филозофски факултет у Нишу

Социологија

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

Социологија културе и морала

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

2.

Професионална етика инжењера

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

3.

Социологија културе и морала

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

1.00

4.

Савремене пословне комуникације

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

1.50

5.

Техника комуникације и презентације

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

0.33

6.

Студијски истраживачки рад 1

Управљање и примењено рачунарство, мастер академске студије

0.17

7.

Вештине комуникација

Управљање и примењено рачунарство, мастер академске студије

0.50

Репрезентативне референце

1.

Đorđević, D. B. (ed.) On Religion in the Balkans, YSSSR/Institute Ivan Hadžijski, Niš/Sofia, 2013.

2.

Ђорђевић, Д. Б., Ђуровић, Б., (прир.) Професија инжењер: нека питања, Машински факултет, Ниш 2013.

3.

Ђорђевић, Д. Б. (прир. и уводну студију написао) Кафанологија, Службени гласник, Београд 2012.

4.

Ђорђевић, Д. Б., Ђуровић, Б., Професионална етика инжењера, Машински факултет, Ниш, 2011.

5.

Ђорђевић, Д. Б., Стајић, П. (прир.) Религије у свету, Прометеј, Н. Сад 2011.

6.

Đorđević, D. B., Na konju sa laptopom u bisagama: uvod u romologiju, Prometej/Mašinski fakultet, Novi Sad/Niš, 2010.

7.

Đorđević, D. B., Jovanović, M. (prir. i uvodnu studiju napisali), Sociologija i pravoslavlje, Konrad Adenauer/JUNIR, Beograd/Niš, 2010.

8.

Đorđević, Dragoljub B. Several Questions to the Sociology of Religion and the Sociologist of Religion. In Balkans as Reality: Living Faithfully, Living Together, p.p. 35-62. Bulgarian Academy of Sciences/Avangard Prima, Sofia, 2009.

9.

Đorđević, Dragoljub B., The Sociological Understanding of the Language of Religion: What is the Word about, Politics and Religion (2009) 3(2):255-265.

10.

Đorđević D. B. (ed.), The Sociology of Religion in the Former Yugoslav Republics, YSSSR, Niš, 2008.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

1

Међународни:

Усавршавања

Постдокторски стипендиста владе СССР-а у зимском семестру1986. године на Филозофском факултету Московског државног универзитета „Ломоносов“.

Други подаци које сматрате релевантним

Оснивач (1993) и почасни председник (2008) Југословенског удружења за научно истраживање религије; председник Југословенског удружења за социологију (1998-2000); главни уредник Тема, часописа Универзитета у Нишу (2001-).