Књига наставника - Милованчевић Д. Милош

Име, средње слово, презиме

Милош Д. Милованчевић

Звање

доцент

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2011

Ужа научна односно уметничка област

Машинске конструкције

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање доцента

2011

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Докторат

2010

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Докторат

2011

Факултет за образовање руководећих кадрова у привреди

Менаџмент и пословна економија

Магистратура

2006

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Диплома

2003

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

Техничка дијагностика

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.25

2.

Основе развоја производа

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.23

3.

Пројектовање машинских система

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.08

4.

Maкроекономија

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.50

5.

Маркетинг

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

2.50

6.

Менаџмент људских ресурса

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.25

7.

Предузетништво

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

1.25

8.

Пословно право

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

1.00

9.

Пројект менаџмент

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.45

10.

Међународни пројектни менаџмент

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

0.50

11.

Техника комуникације и презентације

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

0.33

12.

Међународни пројектни менаџмент

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

2.00

13.

Међународни маркетинг производа и услуга

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.25

14.

Односи са јавношћу и корпоративно предузетништво

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.5

15.

Пословни бонтон и корпоративно предузетништво

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.5

16.

Управљање људским ресурсима у предузетничком окружењу

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.5

17.

Иновациони менаџмент

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.12

18.

Интегрални развој производа

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

19.

Експерименталне методе и метрологија

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.22

Укупно часова активне наставе

Репрезентативне референце

1.

Milovančević, M., Milenković D., Troha S.: The optimization of the vibrodiagnostic method applied on turbo machines. TRANSACTIONS OF FAMENA XXXIII-3 (2009), Faculty of mechanical engineering and naval architecture, ISSN 1333-1124 s. 63-71, Zagreb 2009

2.

Milovančević, M., Stefanović Marinović J., Anđelković B. Veg A.: Embedded condition monitoring of power transmission of a pellet mill. TRANSACTIONS OF FAMENA XXXIIII-2 (2010), Faculty of mechanical engineering and naval architecture, ISSN 1333-1124, Zagreb 2010

3.

B. Anđelković, D. Milčić, D. Janošević, M. Milovančević: Modified Neural network-based study into the coefficient of friction in pressed assemblies. TRANSACTIONS OF FAMENA XXXIV-3 (2010), Faculty of mechanical engineering and naval architecture, ISSN 1333-1124, Zagreb 2010

4.

J. Stefanović Marinović, M. Petković, I. Stanimirović, M. Milovančević: A Model of planetary gear multicritaria optimization. TRANSACTIONS OF FAMENA XXXV-3 (2011), Faculty of mechanical engineering and naval architecture, ISSN 1333-1124, pp. 21-34 Zagreb 2011.                          

5.

J. Stefanović Marinović, M. Milovančević The Optimization Possibilities at the Planetary Gear Trains, Journal of Mechanics Engineering and Automation (JMEA), a professional journal published across the United States by David Publishing Company, USA,  ISSN: 2159-5275, Volume 2, Number 6, June 2012

6.

S. Troha, N. Lovrin, M. Milovančević: Selection of the two-carrier shifting planetary gear train controlled by clutches and brakes. TRANSACTIONS OF FAMENA XXXVI-3 (2012), Faculty of mechanical engineering and naval architecture, ISSN 1333-1124, pp. 01-12 Zagreb 2012.

7.

A. Miltenović, V. Nikolić, M. Milovančević, M. Banić: Experimental and FEM investigation of wear of crossed helical gears. TRANSACTIONS OF FAMENA XXXVI-4 (2012), Faculty of mechanical engineering and naval architecture, ISSN 1333-1124, pp. 01-12 Zagreb 2012.

8.

Milovančević M., B. Anđelković.: "Savremeni tehnike monitoringa stanja radne ispravnosti vetro-genetarora". Naučno-stručni časopis „Istraživanja i projektovanja za privredu”. ISSN 1451- 4117  Br.1. 2010. str. 33-38

9.

Monografija: Savremeni koncept vibrodijagnostike rotacionih mašina, autor Miloš Milovančević, Zadužbina Andrejević, Beograd 2011,ISSN 0354-7671;295, ISBN 978-86-7244-960-0

10.

Udžbenik: Tehnička dijagnostika, autor Miloš D. Milovančević. - Niš: Mašinski fakultet, 2011, ISBN 978-86-6055-026-4

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

5

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

6

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

1

Међународни:

3

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним