Лабораторија за експерименталну механику

200

 

Лабораторија за Механику почела је са радом 2004. године у саставу Катедре за механику, у циљу унапређења наставних и истраживачких потенцијала у области теоријске и примењене механике.

Лабораторија располаже опремом за оптичку анализу и оптимизацију стања напона у машинским конструкцијама и елементима, као и за електронско прикупљање и обраду података о механичким величинама (Spider 8).
Поред опреме, лабораторија располаже библиотеком књига и часописа из области механике.

Наставници и сарадници катедре за механику су кадровска основа рада лабораторије.

Руководилац лабораторије за механику је др Драган Б. Јовановић.

 

Делатност у области примењене и експерименталне механике

Лабораторија за механику расположивом опремом и стручном оспособљеношћу чланова Катедре за механику, омогућава реализацију следећих послова:

 • Испитивање напона и деформација у елементима конструкција, као и у читавим конструкцијама

  • Примена оптичких метода за одређивање стања напона и стања деформација (метода транспарентне и рефлексне фотоеластичности, метода изодина, метода градијента деформација, ласерска каустика колимираном светлошћу)
  • Верификација стања напона експерименталним и аналитичким методама
  • Оптимизација стања напона у елементима конструкције и у читавој конструкцији посебно код високосеријских производа

 • Испитивање вибрација и ударних оптерећења у елементима и у читавим системима и конструкцијама

  • одређивање динамичких параметара елемената и конструкција
  • динамичка симулација догађаја (компјутерским програмом или у експерименталним условима)
  • испитивање ударних и кратковремених оптерећења (аналитичко и експериментално)
  • испитивање временски зависних материјала (аналитичко и експериментално)
  • испитивање наследних система (аналитичко и експериментално)

 • Испитивање оштећења и прслина у конструкцијама и њиховим елементима

  • одређивање степена оштећења у елементима и конструкцијама
  • одређивање стања напона и деформација на површинама у околини прслине
  • одређивање стања напона применом фотоеластичних каустика (Теокарис метода)
  • одређивање преостале носивости собзиром на напредовање прслина

 • Простирање еластичних таласа у телима

  • Примена фреквентне синхронизације за снимање и испитивање простирања еластичних таласа кроз плочасте елементе конструкције (примена модификоване методе фотоеластичности и поларизоване светлости)

 • Издавање атеста с обзиром на стање напона и стање деформација у елементима и конструкцијама,концентрацију напона, вибро-ударне карактристике конструкције, пригушење вибрација, степена оштећења и напредовања прслина, стања напона у околини прслина, преостале носивости елемената и конструкција.
 • Верификација техничке документације, аналитичка и експериментална провера стања напона и стањадеформација као и динамичких параметара.
 • Развојна истраживања аналитичка и експериментална у домену примене Теорије еластичности, Теорије осцилација, Отпорности материјала, Примењене кинематике и динамике. Развој оптичких метода за детекцију и испитивње напона, деформација, оштећења, прслина. Примена ласерске холографије и нових специјалних оптичких метода према потреби.

 

Списак опреме којом располаже лабораторија

Ред.број Назив опреме Произвођач/ тип комада локација
1

Наставни поларископ

са рамом за оптерећивање

Photolastic 1 307
2 Рефлексни поларископ Photolastic (MODEL 031) 1 307
3 Троножно постоље за рефлексни поларископ Photolastic 1 307
4 Компензатор Photolastic (MODEL285) 1 307
5 Комплет опреме за ливење фотоеластичне облоге (плоча и грејач) Photolastic 1 307
6 Уређај за дигиталну електронску индикацију реда изохрома (комплет) Photolastic (MODEL 632) 1 307
7 Упутство за коришћење рефлексног поларископа (мануел) Photolastic 1 307
8

He-Ne Ласер систем

Ponjer 5.0 mNJ , 632,8 nm Red, random polarized consisting of Laser He-Ne laserhead and 230Vac ponjer supply.

Melles Griot B. V 1 307
9 Комплет материјала за ливење фотоеластичне облоге и фотоеластичне плоче Photolastic комплет 307
10

Spider 8 (2007 год.)

Систем за електронско мерење мех. величина са индукционим давачем померања и 8 модула.

HBM комплет 307
11 Рачунари PC 5 307

 

 

labekspmehanika slike