ОI179013 Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије

Евиденциони број и назив пројекта:

ОИ 179013 "Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије"

Руководилац пројекта: проф. др Драгољуб Б. Ђорђевић

Апстракт:

Подручја источне и југоисточне Србије њени су најдевастиранији делови: већина тамошњих пограничних општина, од Градишта, преко Босилеграда, до Бујановца,  деценијама спада у најсиромашније – очигледан пример је Трговиште. Угрожени су државни интереси уз границу, јер досадашњи развој није био одржив: економија стагнира, животна средина је деградирана, култура заостаје, социјални живот пропада. Читаве пограничне области су демографски празне, већина села се је пред гашењем, простор чисти од људи, становништво исељава и нестаје. Нема очувања, камо ли процвата, културног идентитета Срба и националних мањина – Бугара, Влаха, Рома, Албанаца, без одрживог развоја. Њихов идентитет – језик, религија, традиција и културна баштина, истраживаће се и довести у узрочно-последичну везу са могућностима одрживог развоја у трима димензијама: економској, социјалној и еколошкој. Примереном методологијом биће сагледан привредни, социјални, еколошки и културни капацитет сваке општине понаособ, као и идентитет Срба и мањина у интеркултуралној и прекограничној перспективи, ради формулисања опште и посебних стратегија одрживог развоја. Шансе одрживог развоја рубних општина, тиме и одрживости идентитета Срба и мањина, расту и због чињенице да се оне наслањају на границу, сада и границу ЕУ. Друштвени и политички актери пограничних региона, округа, градова и општина, све локалне заједнице, добиће алате за препознавање потенцијала и остваривање одрживог развоја, гајење и очување културног идентитета већинског народа и мањина.

Кључне речи: одрживи развој, културни идентитет, Срби, националне мањине, пограничне општине, источна и југоисточна Србија