Методе развоја производа

Основне информације

Код предмета 7311
Шифра предмета MK.1.3-И 1.1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са методама које се користе у развоју производа. Методе се односе на планирањепроизвода, разјашњење задатка, тражење решења,идентификацији параметара радне способности производа,доношењу одлука иизбору решења.
Исход предмета Студент који положи овај предмет биће у стању да овлада великим бројем метода које се користе у развојупроизвода. Моћи ће да примени методолошки приступ зарешавање задатака и проблема у развоју производа.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Методе развоја производа117.61 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ђокић Б.В. Теорија и методе конструисања МС Ниш, "Градина", 1993.
Mилтeнoвић В. Рaзвoj прoизвoдa Унивeрзитeт у Нишу - Maшински фaкултeт, Ниш, 2003.
Lindemаnn U. Methodische Entwicklung technischer Produkte Springer Verlag, Munchen, 2005.
Ehrlenspiel K. Integrierte Produktentwicklung Hanser Verlag Munchen. 1994.


Наставни материјали