Моделирање и симулација

Основне информације

Код предмета 7303
Шифра предмета MK.1.2-О.3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са теоријским и практичним сазнањимa из моделирања и симулирања динамичких система.
Исход предмета Стицање знања из моделирања и симулирања рада различитих динамичких машинских система.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Моделирање и симулација101.56 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Мијајловић Р., Маринковић З., Јовановић М. Динамика и оптимизација дизалица, монографија Универзитет у Нишу – Машински факултет, Ниш, 2002.
Цаласам Л., Петровска М. Матлаб и додатни модули Микро књига, Београд, 1995,
Милићевић М., Стојић Д. Моделирање, прорачун и испитивање конструкција

Грађевински факултет,

Ниш, 1995