Инжењерске методе

Основне информације

Код предмета 2720
Шифра предмета M.1.1-OМ.ИНМ-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са савреманим проблемима инжењерске теорије и праксе. Стицање неопходних знања за решавање инжењерских проблема из области математичког моделирања процеса, планирања експеримента, техно-економске оптимизације, мерења и контроле.
Исход предмета Оспособљавање студената да самостално решавају инжењерске проблеме применом савремених метода планирања, пројектовања и прорачуна.
Број часова наставе 30предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Инжењерске методе305.27 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ламбић М., Ћоћкало Д. Инжењерске методе Технички Факултет ''Михајло Пупин'', Зрењанин, 2007.
Јурковић М. Математичко моделирање инжењерских процеса и система Машински факултет, Бихаћ, 1999
Вукеља Д., Мишковић А. Инжењерске методе оптимизације са примерима из праксе Научна књига, Београд, 1990.
Оприцовић С. Оптимизација система, Грађевински факултет, Београд, 1992.
Лазић М. Алати, методе и технике унапређења квалитета Машински факултет, Крагујевац, 2006.
Маринковић В., Радовановић М. Приручник за лабораторијске вежбе из обраде материјала резањем Машински факултет, Ниш, 1994.
Ранчић Б. Практикум за лабораторијске вежбе из инжењерске метрологије са теоријским основама Машински факултет, Ниш, 1999.
Регодић Д. Технички системи Универзитет Сингидунум, Београд, 2011.


Наставни материјали