Информациони систем предузећа

Основне информације

Код предмета 2726
Шифра предмета M.1.3-ИМ.ИНМ-1-3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Да студенте упозна са задацима, функцијама и карактеристикама информационих система, као и начинима за њихово пројектовање, развој, имплеметацију и одржавање.
Исход предмета Студенти треба да добију потребна знања и вештине која ће им омогућити да разумеју процес пројектовања и имплементације ИС. Поред тога студенти ће моћи да самостално дефинишу захтеве и развију једноставне ИС. Стечена знања ће им помоћи да правилно користе информационе системе.
Број часова наставе 45предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Информациони систем предузећа313.14 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Laudon K., Laudon J. Management information system: managing digital firm Pearson Prentice Hall, 2006


Наставни материјали