Предузетништво и креативне индустрије

Основне информације

Код предмета 2745
Шифра предмета M.1.3-ИМ.ППМ-1-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Креативне индустрије, постају значајан извор прихода. Циљ предмета да укаже на креативне индустрије као извор предузетничких шанси и да на једном месту обједини знања неопходна за покретање предузетничког подухвата у њима. Кроз предмет су интегрисани различити аспекати креирања предузетничког подухвата и понуђени у форми алгоритма: од идеје до тржишта. У том смислу, циљ предмета је да код студената развије способности: (1) разумевања предузетничког потенцијала који нуде креативне индустрије, (2) анализе тржишта и уочавања тржишних ниша, (3) процене неопходних знања и сарадника, (4) развоја и заштите интелектуалне својине, (5) обезбеђивања финансија и других видова подршке, (6) креирања стратегије за отварање новог тржишта и (7) наступа на постојећем тржишту.
Исход предмета Студенти који одслушају предмет, изврше предиспитне обавезе и положе испит су оспособљени да: (1) искористе знања везана за креативне индустрије као извор идеја за предузетнички подухват, (2) учествују у његовом покретању као иницијатори или као део тима, (3) анализирају тржишни сегмент од интереса и препознају могуће тржишне нише, (4) процене скуп неопходних знања и на основу њега формирају предузетнички тим, (5) да планирају и учествују у развоју идеје и њеној заштити кроз права интелектуалне својине, (6) да препознају и приступе потенцијалним изворима финансија, (7) да осмисле маркетинг стратегије и наступ на тржишту.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Предузетништво и креатвине индустрије316.98 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Soskin M., Xander J. Fundamentals of Quantitative Business Methods: Business Tools and Cases in Mathematics, Descriptive Statistics, and Probability  


Наставни материјали