Програмски пакети за управљање пројектима

Основне информације

Код предмета 2747
Шифра предмета M.1.3-ИМ.ППМ-1-4
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Стицање најновијих знања везаних за расположиве програмске пакете за управљање пројектима. Упознавање и овладавање студената са основним карактеристикама и начином коришћења програмских пакета за управљање пројектима.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да користе програмске пакете у управљању пројектима.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Програмски пакети за управљање пројектима344.69 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Петровић Д., Михић М. Приручник за употребу програма Microsoft Project Удружење за управљање пројектима Србије - YUPMA, Београд, 2007.
Elain Marmel MS Project 2010 Bible Wiley Publishing Inc., Indianopolis, 2010.
Радослав Авлијаш, Горан Авлијаш Управљање пројектом Универзитет Singidunum, Београд, 2011.
Carl Chatfield, Timothy Johnson Step by step MS Project 2010 Microsoft Press, Washington, 2010.


Наставни материјали