Интегрални развој производа

Основне информације

Код предмета 2751
Шифра предмета M.1.2-ОМ.ИРП-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са интегралним приступом у развоју производа, дефинисањем профилапроизвода,добијањем идејног решења на основу физичког ефекта, концептом, нацртом и разрадом конструкције,израдомпрототипа и поступком верификације производа.
Исход предмета Студент који положи овај предмет биће у стању да:
  • Успешно дефинише развојни пројекат;
  • Моделира технички систем у подручју функције, физичких ефеката и облика;
  • Обликује конструкционо решење и верификује га са аспекта извршења основне функције.
Број часова наставе 30 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Интегрални развој производа350.55 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Милтеновић В. Развој производа Универзитет у Нишу – Машински факултет, Ниш, 2003.
Eversheim W, Schuh G Integrirte Produkt- und Proyessgestaltung Springer, Munchen, 2005.
Ehrlenspiel K., Lindemann U., Kiewert A., Kostengünstig Entwickeln und Konstruieren Springer 1998.


Наставни материјали