ОАС МИ четврта година - Енергетика и процесна техника

Настава у јесењем семестру школске 2022/23.године за све студенте четврте године основних академских студија почиње 17. октобра 2022. године.

 pdfRaS_OAS_MI_IV_god_VII_sem_EIPT.pdf