Упутство о изради завршних (дипломских) радова - Машинско инжењерство

ОБАВЕЗУЈУЋЕ УПУТСТВО о форми завршних (дипломских) радова на Машинском факултету Универзитета у Нишу и начину архивирања дипломских радова у Библиотеци Машинског факултета Универзитета у Нишу.

pdfuputstvo-diplomski__rad_MI.pdf217.05 KB

pdfObrazac_molba_za_diplomski_rad_Masinsko_inzenjerstvo.pdf181.75 KB

docMI_Informacioni_list_zavrsni_diplomski_rad.doc287.5 KB