Књига сарадника - Милојевић П. Андрија

Име, средње слово, презиме

Андрија П. Милојевић

Звање

Асистент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2013.

Ужа научна односно уметничка област

Мехатроника

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

 2013

 Машински факултет Ниш

 Мехатроника

Докторат

Специјализација

Магистратура

Диплома

 2011

 Машински факултет Ниш

 Мехатроника

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Инжењерска графика

Машинско инжењерство,

основне академске студије

3.00

2.

Мехатроника

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.00

3.

Оптички елементи у мехатроници

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.71

4.

Механизми и машине

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.28

5.

Пројектовање механизама

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.23

6.

Основе моделирања мехатроничких система

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.25

7.

Микромехатроника

Мехатроника и управљање,
мастер академске студије

2.00

8.

Мехатронички системи у саобраћају и транспорту

Мехатроника и управљање,
мастер академске студије

Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, мастер академске студије

3.00

9.

Механизми у мехатроници

Мехатроника и управљање,
мастер академске студије

1.00

10.

Гипки механизми

Мехатроника и управљање,
мастер академске студије

2.00