Књига наставника - Темељковски И. Драган

Име, средње слово, презиме

Драган И. Темељковски

Звање

Редовни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1978.

Ужа научна односно уметничка област

Производни системи и технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2001.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Докторат

1990.

Машински факултет у Нишу

Производно машинство

Специјализација

Магистратура

1987.

Машински факултет у Нишу

Производно машинство

Диплома

1978.

Машински факултет у Нишу

Производно машинство

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

Производна средства

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.71

2.

Технологија рециклаже

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.91

3.

Машине алатке

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

1.25

4.

Машине и алати за прераду полимера

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

0.63

5.

Реинжењеринг

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.25

6.

Lean Six Sigma организација

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.75

7.

Одабрана поглавља из производно-информационих технологија и индустријског менаџмента

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.22

8.

Моделирање и симулација обрадних средстава

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

9.

Одабрана поглавља из прераде полимера

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.11

Репрезентативне референце

1.

P. Popović, D. Temeljkovski, Mašine za obradu deformisanje - II deo - Noseće strukture, univerzitetski udžbenik, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 1991.

2.

D. Temeljkovski, Zavojne prese sa varijabilnim momentom inercije zamajca, monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2000.

3.

D. Temeljkovski, P. Popović, J. Ristić, Screw Press Available Energy Programming by the Variable Flywheel Inertia Moment - Simulation and Experiment, Journal of Automatic Control, Vol.VII (1), Beograd., 1996.

4.

D. Temeljkovski, P. Popović, J. Ristić, Screw Press Available Energy Programming by the Variable Flywheel Inertia Momen, Journal of Automatic Control, Vol.VI (1), Beograd., 1996.

5.

D.Temeljkovski, P. Popovic, V. Šolaja, Screw Presses with a Flywheel Inertia Moment, CIRP Annals-Manufacturing Technology, vol. 42/I/1993., str. 467-470, ISBN 3-905-277-19-0.

6.

P. Popović, D. Temeljkovski, New Trends in Flexible Working Systems Realisation in Technology of Plasticity, FACTA UNIVERSITATIS, Vol. 1, N° 3, Univerzitet u Nišu, 1996.

7.

D. Temeljkovski, Relationship Between a Degree of Flexibility and Overall Techno-Technological Use of Machines with a Periodic Effect in Plasticity Technologies, Journal for TEHNOLOGY OF PLASTICITY, Vol. 21, N° 1-2, Novi Sad, 1996.

8.

D. Temeljkovski, P. Đekić, B. Rančić, S. Nusev: Possibilyty of Applicatio of Rubber Powder At Nr/Sbr Mixture, The Internacional Conference Mechanical Engineering in XXI Century“ , Proceedings, str 213 do 216, 25-26 novembar 2010, Mašinski fakulte Niš, Serbia.

9.

P. Djekić, D. Temeljkovski, B. Rančić, S. Nusev: Application of recycled rubber powder (RRP) in NR/SBR compounds, Journal of Scientific & Industrial Research, (2012), vol. 71 br. 4, str. 295-298

10.

D. Temeljkovski, S. Nusev, D. Temeljkovski: A Basic Theoretical Static Model of the Support of Open Structural Members of Deformation Processing Machines for the Application of Calculation Methods, The Internacional Conference Mechanical Engineering in XXI Century“ , Proceedings, str 98 do 101, 20-21 jun 2013, Mašinski fakulte Niš, Serbia.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

3

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

2

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

1

Међународни:

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним