Књига наставника - Живковић С. Драган

Име, средње слово, презиме

Драган С. Живковић

Звање

Доцент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1977.

Ужа научна односно уметничка област

Математика и информатика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2009.

Машински факултет у Нишу

Математика и информатика

Докторат

2009.

Машински факултет у Нишу

Нумеричка математика

Специјализација

Магистратура

1988.

Електронски факултет у Нишу

Примењена математика

Диплома

1976.

Филозофски факултет у Нишу, Група за Математику

Математика

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Математика 1

Машинско инжењерство,

основне академске студије

4.00

2.

Одабрана поглавља из више математике

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.53

3.

Нумеричке методе

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.44

Репрезентативне референце

1.

Lj. D. Petković, S. Tričković,  D. Živković:  Secant slopemethods for  inclusion of complex zeros of polynomials, In: Numerical Methods and Error--Bounds (eds. G.Alefeld, J.Herzberger), Mathematical Research Vol. 89, Academie Verlag, Berlin 1996,  172-178.

2.

M. S. Petković, Lj. D. Petković,  D. Zivković:  Laguerre-like methods for the simultaneous approximation of polynomial zeros, Computing 15 (2001) 189-211.

3.

Lj. D. Petković, M S. Petković, D. Živković:  Interval root-finding methods of Laguerre's type, Computing  16 (2002) 199 - 211.

4.

Lj. D. Petković,  D. Živković: On an accelerated Laguerre's method for finding zeros of a polynomial.

Proc. on X Conf. on Applied Mathematics (eds. D.Herceg, Lj.Cvetković), Novi Sad 1996,  55-63.

5.

Miloš M. Jovanović, Dragan S. Živković, Jelena D. Nikodijević “Rayleigh-Benard convection instability in the presence of temperature variation at the lower wall”, Thermal Science, Year 2012, vol.16, Suppl.2, pp.281-294, ISSN 0354-9836   DOI:10.2298/TSCI120505169J.

6.

Jovanović Miloš, Živković Dragan,  Nikodijević JelenaRayleigh-Bénard Conve-ctive Instability with spatial modulation on both plates, XI Intenational Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, SAUM 2012, Proceedings p.322-325, Univesity of Nis, Faculty of Electronic Engineering, November 14-16, 2012, Nis, Serbia, ISBN 978-86-6125-072-9.

7.

Zoran B.Boričić, Dragiša D. Nikodijević, Dragica R. Milenković, Živoijin M. Stamenković, Dragan S. Živković, Miloš M. Jovanović, “Unsteady MHD boundary layer flow of a fluid of variable electrical conductivity”, Thermal Science, vol.14 , Issue suppl., 2010, pp. 171-182. ISSN 0354-9836 DOI:10.2298/TSCI100522024B

8.

M.S. Petković, Lj.D. Petković  D. Živković, Hansen-Patrick's family is of Laguerre's type, Novi Sad J. Math.  33, No 1 (2003) 109--115.

9.

Dragan Živković, Miloš Jovanović, Miloš Kocić, Jelena Nikodijević ; „Multiparametric method for the case of unsteady temperature mhd boundary layer of incompressible fluid with variable electroconductivity“ , The International Conference, Mechanical Enginering in XXI Century, 25-26 November 2010, Niš, Serbia; Proceedings 95-98 .

10.

Nikodijević Dragiša,  Stamenković Živojin,  Živković Dragan,  Boričić Aleksandar,  Kocić Miloš, Active Control of Flow and Heat Transfer in Boundary Layer on the Porous Body of Arbitrary Shape, THERMAL SCIENCE, (2012), vol.16, pp. S295-S309.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

1

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

5

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

Међународни:

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним