Књига наставника - Петровић С. Горан

Име, средње слово, презиме

Горан С. Петровић

Звање

Доцент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2001.

Ужа научна односно уметничка област

Транспортна техника и логистика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2013.

Машински факултет у Нишу

Транспортна техника и логистика

Докторат

2013.

Машински факултет у Нишу

Транспортна техника и логистика

Специјализација

Магистратура

2006.

Машински факултет у Нишу

Транспортна техника

Диплома

2000.

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције и механизација

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Техничка логистика

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.07

2.

Погонски системи

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.56

3.

Транспортни токови

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.50

4.

Логистика предузећа

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.91

5.

Одржавање машинских система и транспортних средстава

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.50

6.

Транспортне мреже

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.42

7.

Teхничка логистика

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.60

8.

Менаџмент у логистици

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.90

9.

Операциона истраживања

Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, мастер академске студије

1.00

10.

Управљање одржавањем

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, мастер академске студије

0.40

11.

Транспортни токови

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.00

12.

Одржавање транспортних средстава

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.50

13.

Менаџмент ланаца снабдевања

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.75

14.

Одабрана поглавља из логистичких и транспортних система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.35

15.

Интелигентни транспортни системи

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.18

16.

Мерења и мониторинг транспортних и логистичких система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.66

17.

Логистика одржавања

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.23

Репрезентативне референце

1.

Petrović G., Marinković Z., Marinković D., (2011), “Optimal preventive maintenance model of complex degraded systems: A real life case stydy”, Journal of Scientific and Industrial Research, 70(6): 412 – 420.  (М23 – IF2011: 0,587)

2.

Petrović G., Ćojbašić Ž., Marinković D., (2011), “Optimal preventive maintenance of refuse collection vehicles using proba-bilistic and computational intelligence approach”, Scientific Research and Essays, 6(16): 3485 – 3497. (М23 – IF2010: 0.445)

3.

Marković D., Madić M., Petrović G., (2012), “Assessing the performance of improved harmony search algorithm (IHSA) for the optimization of unconstrained functions using Taguchi experimental design”, Scientific Research and Essays, 7(12): 1312 – 1318.  (М23 – IF2010: 0.445)

4.

Marinković Z., Marinković D., Petrović G., Milić P., (2012), ”Modeling and simulation of dynamic behavior of electric motor driven mechanisms”, Technical Gazette, 19(4): 717 – 725.  (М23 – IF2011: 0.347)

5.

Marković D., Petrović G., Ćojbašić Ž., Marinković D., (2012), ”A comparative analysis of metaheuristic maintenance optimization of refuse collection vehicles using the Taguchi experimental design”, Transactions of Famena, 36(4): 25 – 38.  (М23 – IF2011: 0.103)

6.

Jovanović M., Milenković D., Petrović G., Milić P., Milanović S., (2012), ”Theoretical and experimental analysis of dynamic processes of pipe branch for supply water to the Pelton turbine”, Thermal Science, 16(supp2): S617 – S629  (М23 – IF2011: 0.779)

7.

Marinković Z., Petrović G., (2004), “Processing the lifetima of bucket weel excavators parts in strip mine technologies”, The Scentific journal FACTA UNIVERZITATIS, Series Mechanical Engineering, 2(1): 109 124.

8.

Marković D., Madić M., Marinković Z., Tomić V., Petrović, G., (2011), “Harmony search and genetic algorithms for engineering optimization:  theory and practice“, The VII International Scientific Conference Heavy Machinery, HM 2011, Proceeding, University of Kragujevac, Faculty of Mechanical Engineering Kraljevo, Vrnjacka Banja, Serbia, E Session pp. 43 – 48.

9.

Milić P., Petrović G., Jovanović M., Marinković Z., (2009), ”The Logistic Model of the Optimal Waste Collection System Routing“, XIX International Conference on “MATERIAL HANDLING, CONSTRUCTIONS AND LOGISTICS”, MHCL’09, Belgrade, Proceedings, Mechanical Engineering Faculty University of Belgrade, Belgrade, pp. 229 – 234.

10.

Petrović G., Petrović N., Marinković Z., (2008), ”Application of Markov’s Theory to Queuing Networks”, The Scentific journal FACTA UNIVERZITATIS, Series Mechanical Engineering, 6(1): 45 56.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

3 (Scopus), 15 (Google scholar)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

6

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

1

Међународни:

Усавршавања

1. Институт за логистику и токове материјала Универзитета у Магдебургу (09.04.2005. - 24.04.2005.)
логистички семинар – наставно усавршавање из области логистике;

2. Институт за транспортну технику и логистичке системе Универзитета у Карлсруе-у (01.02.2006. - 01.05.2006.) студијски боравак – наставно усавршавање из области логистике.

Други подаци које сматрате релевантним