Књига наставника - Богдановић-Јовановић Б. Јасмина

Име, средње слово, презиме

Јасмина Б. Богдановић-Јовановић

Звање

Асистент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2000.

Ужа научна односно уметничка област

Теоријска и примењена механика флуида

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2012.

Машински факултет у Нишу

Теоријска и примењена механика флуида

Докторат

Специјализација

Магистратура

Диплома

2000.

Машински факултет у Нишу

Теоријска и примењена механика флуида

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Механика флуида

Машинско инжењерство,

основне академске студије

3.00

2.

Основе турбомашина

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.24

3.

Компресори и вентилатори

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.28

4.

Цевни водови

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.19

5.

Комунална хидротехника и наводњавање

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.25

6.

Техничка физика

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.40

7.

Нумеричке симулације у енергетици и процесној техници

Енергетика и процесна техника,
мастер академске студије

0.75

8.

Хидраулички и пнеуматски транспорт

Енергетика и процесна техника,
мастер академске студије

0.67

9.

Енергетски менаџмент у општинама и градовима

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.29