Књига сарадника - Симоновић Д. Јулијана

Име, средње слово, презиме

Јулијана Д. Симоновић

Звање

Асистент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2001.

Ужа научна односно уметничка област

Теоријска и примењена механика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2013.

Машински факултет у Нишу

Теоријска и примењена механика

Докторат

2012

Машински факултет у Нишу

Теоријска и примењена механика

Специјализација

Магистратура

2008.

Машински факултет у Нишу

Теоријска и примењена механика

Диплома

2000.

Машински факултет у Нишу

Хидроенергетика

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Механика 1 - Статика

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

2.

Отпорност материјала

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

3.

Финансијско пословање

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

2.00