Књига наставника - Банић С. Милан

Име, средње слово, презиме

Mилан С. Банић  

Звање

Доцент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2008.

Ужа научна односно уметничка област

Машинске конструкције

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2012.

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Докторат

Специјализација

Магистратура

Диплома

2006.

Машински факултет у Нишу

Машинске конструкције

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Машински елементи 1

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.00

2.

Машински елементи 2

Машинско инжењерство,

основне академске студије

2.00

3.

Виртуелно конструисање

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.56

4.

Основе развоја производа

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.45

5.

Пројектовање

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.40

6.

Алати и технологије у развоју производа

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

3.00

7.

Међународни пројектни менаџмент

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

2.00

8.

Моделирање и сумулација

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

0.67

9.

Заштита имтелектуалне својине

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

0.67

10.

Индустријски дизајн

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

1.00

11.

Техника комуникације и презентације

Машинске конструкције, развој и инжењеринг, мастер академске студије

0.50

12.

Алати и технологије у развоју производа

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.50

13.

Фактори успеха у развоју производа

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.50

14.

Методе развоја производа

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.00

15.

Заштита интелектуалне својине

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.50