Књига наставника - Ранђеловић С. Саша

Име, средње слово, презиме

Саша С. Ранђеловић

Звање

Ванредни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1992.

Ужа научна односно уметничка област

Производни системи и технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2012.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Докторат

2006.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Специјализација

Магистратура

1998.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Диплома

1992.

Машински факултет у Нишу

Производно машинство

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

Производне технологије

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.50

2.

Интегрисани систем менаџмента

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.43

3.

Безбедносни инжењеринг

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.88

4.

Технологије пластичног деформисања

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.73

5.

Производ за Six Sigma

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.68

6.

Интегрисани системи менаџмента

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

1.25

7.

Производни процеси

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.60

8.

Примењене технологије пластичности

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

1.25

9.

Менаџмент производа

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.75

10.

Одабрана поглавља из производно-информационих технологија и индустријског менаџмента

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.22

11.

Технологије пластичности

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.35

12.

Менаџмент животним циклусом производа

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.23

Репрезентативне референце

1.

S. Ranđelović, The new product development for mass customization on the  base integrated process model Proceedings, 3rd International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe, Faculty of Technical Science in Novi Sad, ISBN 978-86-7892-114-8, pp. 149-153, Serbia, June 3 - 6, 2008.

2.

S. Randjelović, S. Živanović, CAD - CAM data transferring as a part of product life cycle, UDC 681.31, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Mechanical Engineering Vol. 1, 2007

3.

S. Randjelović, S. Mladenović, P. Milosavljević, Modelling of forward extrusion process for hollow elements on base of nonlinear adaptive finite element method, Journal for Technology of Plasticity, vol. 31, 1-2, Novi Sad, Serbia, 2006.

5.

S. Ranđelović, P. Milosavljević, S. Mladenović, Production of aluminium structure with extrusion technology suport QFD method, Proceedings of Third International Working Conference "CIRP Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches", Belgrade, 2005., CD.

6.

S. Randjelović, V. Stoiljković, Lj. Bogdanov, Metal flow Modeling at the Forward Extrusion in the Shape Changing Area, The 13th International DAAAM symposium Intelligent Manufacturing &Automation: Learning from Nature, 23-26th, October 2002, Viena, Austria.

7.

S. Randjelović, Meshless metode u analizi izrazito nelinearnih procesa deformisanja, DEFORMACIJA STRUKTURA METALA I LEGURA, 26. i 27. jun, 2002. Beograd

8.

S. Randjelović, Lj. Stojanović, V. Stoiljković, The metal grain structure deformation in the forward extrusion process as a basis for neural network training, 3. ICIT, Maribor - Rogaska Slatina, Slovenia, 2001.

9.

S. Randjelović, V. Stoiljković, Analysis of Plastic Deformation on the Basis the Grain Microdeformation, 6th ICTP, Nuremberg, Germany, 1999.

10.

V. Stoiljković, S. Ranđelović, B. Stoiljković, Object oriented lathe processing simulation approach, ESM’98 - 12th European simulation multiconference, Manchester, pp. 37-39, vol II, 1998.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

4

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

2

Међународни:

Усавршавања 2009 University Leoben, Austria, 2010 TU Graz, Austria

Други подаци које сматрате релевантним