Књига наставника - Стојковић С. Милош

Име, средње слово, презиме

Милош С. Стојковић

Звање

Доцент

Назив институције у којој сарадник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1998.

Ужа научна односно уметничка област

Производни системи и технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2013.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Докторат

2011.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Специјализација

Магистратура

2002.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Диплома

1996.

Машински факултет у Нишу

Производно машинство

Списак предмета на којима је сарадник ангажован на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст.

(оптерећење)

1.

Производни системи

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.25

2.

Планирање технолошких процеса

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.25

3.

Програмирање НУМА

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.11

4.

Савремени технички системи

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.50

5.

Производни и услужни системи

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

0.75

6.

Пројектовање технолошких система

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

2.25

7.

CAPP-CAM системи

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

0.80

8.

Менаџмент ланаца снабдевања

Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, мастер академске студије

1.00

9.

Технолошко и пословно предвиђање

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.50

10.

Програмирање нумерички управљаних машина

Управљање и примењено рачунарство, мастер академске студије

0.17

11.

Напредне методе геометријског моделирања

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.35

12.

Интегрисани развој пнеуматика

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.36

13.

Пројектовање медицинских уређаја и имплантаната

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.36

14.

Анализа и симулација понашања пнеуматика

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.23

15.

Инжењерски системи засновани на знању

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.23

Репрезентативне референце

1.

Milovanovic, Ј., Stojkovic, M., Trajanovic, M. (2012). Metal Laser Sintering For Rapid Tooling In Application To Tyre Tread Pattern Mould. Chapter 4 In: Shatokha V, editor. Sintering - Methods and Products, InTech ,73-90

2.

Zdravković, M., Trajanović, M., Stojković, M., Mišić, D., Vitković, N. (2012). A case of using the Semantic Interoperability Framework for custom orthopedic implants manufacturing, Annual Reviews in Control, 36 (2)

3.

Majstorovic, V., Trajanovic, M., Vitkovic, N., Stojkovic, M. (2013) Reverse engineering of human bones by using method of anatomical features, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 62 (1), pp. 167–170

4.

Stojkovic, M., Milovanovic, J., Vitkovic, N., Trajanovic, M., Arsic, S., Mitkovic, M. (2012) Analysis of femoral trochanters morphology based on geometrical model, JSIR-Journal of Scientific Industrial Research, 71(3), 210-216

5.

Stojkovic, M., Milovanovic, J., Vitkovic, N., Trajanovic, M., Grujovic, N., Milivojevic, V., Milisavljevic, S., & Mrvic, S. (2010). Reverse modeling and solid free-form fabrication of sternum implant. Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine, 33(3), 243-250

6.

Mišić, D., Stojković, M., Domazet, D., Trajanović, M., Manić, M., & Trifunović, M. (2010). Exception detection in business process management systems. JSIR-Journal of Scientific Industrial Research, 69(03), 1038-1042

7.

Milovanovic, J., Stojkovic, M., Trajanovic, M., (2009). Rapid Tooling of Tyre Tread Ring Mould Using Direct Metal Laser Sintering, JSIR-Journal of Scientific Industrial Research, 68(12), 1038-1042.

8.

Korunović, N., Trajanović, M., Stojković, M., Mišić, D., Milovanović, J., (2011), Finite Element Analysis of a Tire Steady Rolling on the Drum and Comparison with Experiment, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 57(12), 888-897.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

12

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

13

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

1

Међународни:

2

Усавршавања Qality management in IT Projects – Steinbeis-Transferzentrum, Deutche Investitions und Entwicklungsgesellschaft, Operation Management – Manchester business School, Sinumerik 810/840D и 828D – SIEMENS, Матичне ћелије и савремена медицина – Мед. фак. у Нишу

Други подаци које сматрате релевантним