Упутство о изради Завршних (дипломских) радова - Машинско инжењерство

ОБАВЕЗУЈУЋЕ УПУТСТВО о форми завршних (дипломских) радова на Машинском факултету Универзитета у Нишу и начину архивирања дипломских радова у Библиотеци Машинског факултета Универзитета у Нишу.

 

pdfОбавезујуће упутство о изради дипломског рада

docУпутство и информативни лист за израду дипломских радова