Нанотрибологија

Основне информације

Код предмета 7461
Шифра предмета MM.2.3-И 4-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Овај курс има за циљ да упозна студенте са принципима нанотехнологије, нанотрибологије и да пружитеоретске и експерименталне основе, уз приказ примене и перспективе ових области.
Исход предмета Способност за разумевање појава као што су трење и друге са њим у вези на нивоу нанометра, а тиме идетаљније познавање узрока за настајанје поменутих појава.
Број часова наставе 30 предавања, 45практична настава

 

pdfКњига предмета - Нанотрибологија111.95 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Bharat Bhushan Nanotribology and Nanomechanics Ohio State University, Columbus, OH, USA (Ed.)
Nicholas Spencer, Manfred Heuberger, Markus Textor Surface and interface lectures ETHZ


Наставни материјали