Инжењерски менаџмент у банкарству и осигурању

Основне информације

Код предмета 1348
Шифра предмета O.8.2-И.11-1
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Предмет има за циљ стицање најновијих знања из области инжењерског менаџмента у банкарству и осигурању, као и најновијих достигнућа у теорији и пракси и оспособљавање студената за примену знања из ових области.
Исход предмета Овладавање потребним знањем за адекватно вредновање инжењерског менаџмента у банкарству и осигурању, као и способност адекватне имплементације усвојених знања у пракси.
Број часова наставе 30  предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Инжењерски менаџмент у банкарству и осигурању210.74 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Maynard H.B. Industrial Engineering Handbook Third Edition McGraw- Hill Book Co.
Laster А Projekt Planning and Control Elsevier, 2003.
Живковић А., Станкић Р., Крстић Б. Банкарско пословање и платни промет Центар за издавачку делатност Економског факултета, Београд, 2007.
Вигњевић-ЂорђевићН., Жарковић Н. Осигурање: право, институције, менаџмент Смедерево, 2010.


Наставни материјали