Увод у менаџмент

Основне информације

Код предмета 1308
Шифра предмета O.2.2-О.6
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Помоћ студентима да постану ефективни менаџери у данашњем глобално конкурентном окружењу. Пошто ће највећи број студената постати менаџери у производним организацијама циљ је да се упознају са процесом – фундаменталном јединицом рада у свим организацијама. Циљ је да се открију изазови за управљање и за разумевање међусобног односа активности кроз организацију и како функционисање организације одговара савременим потребама. Други циљ је да се помогне студентима да открију узбуђење динамичког поља инжењерског менаџмента. Студенти се упознају са интересантним примерима из производних организација што им омогућава да боље разумеју значај инжењерског менаџмента и да се упознају са новим технологијама за доношење одлука и сакупљање података. Све то треба да омогући да студенти разумеју шта менаџер ради у процесима, да схвате значај функционалног повезивања и да науче више о алатима које може да користи менаџер за доношење оперативних одлука.
Исход предмета Студенти оспособљени за управљање функционалним процесима и за доношење одлука заснованих на чињеницама уз коришћење савремених метода и алата менаџмента. Студенти постају компетентни да раде на побољшању процеса и повећању ефикасности и ефективности предузећа као система.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Увод у менаџмент188.67 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стоиљковић В., Милосављевић П., РанђеловићС. Индустријски менаџмент - практикум Машински факултет у Нишу, Ниш, 2010
Милосављевић П. ОдржавањетехничкихсистемапоконцептуTPMиSixSigma БиблиотекаDissertatio, ЗадужбинаАндрејевић, Београд, 2007
Стоиљковић В. и др. Променама до светске класе: побољшање и реинжењеринг процеса CIM College и Машински факултет у Нишу, Ниш, 1998.
Krajewski, L- J., Ritzman, L. P. Operations Management – Strategy and analysis Prentice Hall, 2001