Цевни водоводи

Основне информације

Код предмета 6346
Шифра предмета Б.6.4-И.10-8
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са основним теоријским, конструктивним, механичким и термохидрауличким принципима рада различитих врста цевовода.
Исход предмета Овладавање методама прорачуна, производње, изградње и експлоатације различитих врста цевних водова.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Цевни водови202.71 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Маркоски М. Цевни водови Универзитет у Београду, Машински факултет, 1989.
Шашић М. Транспорт флуида и чврстих материјала цевима Научна књига, Београд, 1990.


Наставни материјали