Хидрауличне машине

Основне информације

Код предмета 6448
Шифра предмета Б.8.1 -И.15-12
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са типовима турбопумпи и турбина, основама конструисања, њиховим карактеристикама и допунском опремом. Детаљна анализа турбопумпи-прорачун, конструкција, избор и експлоатација.
Исход предмета Студенти се обучавају да пројектују турбинска постројења и да конструишу и прорачунавају турбопумпе
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Хидрауличне машине124.71 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Крсмановић Љ., Гајић А. Турбомашине-пумпе Београд 1996.
K.M. Srinivasan Rotodynamic pumps Copyright, Publishers 2008, New Age International (P) Ltd, New Delhi.
Бенишек М. Хидрауличне турбине Београд 1998.
Ристић Б. Хидроелектране Београд 1997.
ArneKjølle Hydropower Trondheim, December 2001.


Наставни материјал